Våra tjänster

Vi tar hand om din löpande bokföring fram till färdigställd årsredovisning och deklaration. Kanske behöver du inte hjälp med hela redovisningen utan bara med delar av den ekonomiska administrationen? Alla våra tjänster är anpassningsbara för att möta ditt företags behov.

Vi arbetar med följande företagsformer: aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

 

Löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra
Bokföring av alla löpande affärshändelser

Fakturering
Vi kan hjälpa dig med hela faktureringsprocessen

Leverantörsbetalningar
Vi kan sköta dina leverantörsbetalningar via filhantering till banken eller manuellt

Moms och skattedeklaration
Momsavstämningar och upprättande av skattedeklaration till Skatteverket

Löner
Vi hjälper dig att upprätta löner inför löneutbetalning

Bokslut
Upprättande av årsbokslut och periodbokslut

Årsredovisning
Årsredovisning enligt Årsredovisningslagen

Inkomstdeklaration
Vi upprättar deklarationer, både för juridiska personer och privatpersoner

Stöd på ekonomiavdelningen
Vi kan hjälpa till ute på er arbetsplats med förekommande arbetsuppgifter som berör ekonomi och redovisning

Budget- och likviditetsplanering
Vi upprättar olika slags budgetar som behövs för din verksamhetsplanering

Ekonomisk rådgivning
En central roll i vårt samarbete med våra kunder är kommunikation och rådgivning

Bolagsbildning och start av verksamhet
Vi hjälper till med samtliga handlingar som behövs för att bilda bolag, bolagsändringar och andra kontakter med Bolagsverket

Kompanjonsavtal
Förhoppningsvis behöver kompanjonsavtalet aldrig användas, men om något händer kan det vara mycket värdefullt att ha ett sådant avtal

Affärssystem i molnet
Vi kan integrera den löpande bokföringen med ditt företags faktureringssystem, lönesystem eller kassasystem. Idag arbetar vi med några av de största programleverantörerna på marknaden, t ex Fortnox, Visma, BL Info och Edison