Medarbetare

Cecilia Landgren
Auktoriserad redovisningskonsult
Delägare
042 - 19 41 98
cecilia.landgren@ekonomigruppen.net

Maria Landgren
Auktoriserad redovisningskonsult
Delägare
042 - 19 41 95
maria.landgren@ekonomigruppen.net

Ann-Sofie Svensson
Redovisningskonsult
042 - 19 41 94

ann-sofie.svensson@ekonomigruppen.net

Alice Lundgren
Redovisningsassistent
042- 12 32 00

alice.lundgren@ekonomigruppen.net

Nemina Kapo Kelava
Receptionist, redovisningsassistent
042 - 12 32 00

reception@ekonomigruppen.net

Ingvar Landgren
Konsult
042 - 19 41 91

ingvar.landgren@ekonomigruppen.net